Google Analytics Skript http://gascript.sabatka.net/cs?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news http://gascript.sabatka.net/img/google-analytics-script.png http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Extended Google Analytics Measurement cs New script version 3.10 /cs/stahnout?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news New script version <ul class="changes"> <li>Oprava - onReady akce jsou po DOM Ready spuštěny rovnou, řeší problémy měření odkazů při vkládání skriptu přes Tag Manager.</li> </ul> Wed, 13 Feb 13 00:00:00 +0100 Pavel Šabatka /cs/stahnout?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news GTM: sledovani trasakci posts:gtm_transactions?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news <p> Začátkem řijna spustil Google službu Tag Manager. Mimo jiné ji můžete využít ke správě měřicích kódů Google Analytics, díky tomu oddělíte kompletně měřicí kód od aplikace. Což ušetří spoustu času až jednou budete měnit - třeba při přechodu na Universal Analytics. </p> <p> GTM nabízí 3 základní značky: </p> <ul> <li><strong>Pageview</strong> - značka pro konfiguraci trackeru a měření pageviews,</li> <li><strong>Event</strong> - značka pro měření událostí,</li> <li><strong>Transaction</strong> - značka pro měření e-commerce.</li> </ul> <h2>Měření e-commerce pomocí Google Tag Manageru</h2> <h4>Měřicí kód</h4> <p>Nastavení je vcelku jednoduché. Na děkovací stránce stačí před kódem Tag Manageru inicializovat datovou vrstvu a pak na konci HTML dokumentu před ukončovací značkou body vypisovat data o transakci podobně jako při použití výchozího měřicího kódu.</p> <p>Inicializace datové vrstvy vypadá takto:</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript"&gt; var dataLayer = []; &lt;/script&gt;</code></pre> <p>Na konci stránky je pak výpis všech položek košíku a předání datové vrstvě GTM:</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript"&gt; var transactionId = "1234" // string; unikatni ID pro kazdou transakci var cartProducts = []; var affil = 'ga-script.org'; // --- pro každý nakoupený produkt ---- cartProducts.push({ 'id': transactionId, 'sku': 'ABC123', // string; libovolne ID pro kazdy produkt 'name': 'Green t-shirt',// string; jmeno produktu 'category': 'T-shirts', // string; jmeno kategorie 'price': '11.99', // string; cena za produkt bez dane, dopravy,... 'quantity': '1' // string: pocet }); // --- pro každý nakoupený produkt ---- dataLayer.push({ 'transactionId' : transactionId, 'transactionAffiliation': affil, 'transactionTotal': '10.00', // celkova cena, cislo zaokrouhlené na 2 desetinna mista 'transactionTax': '2.99', // float; celkova dan; cislo zaokrouhlené na 2 desetinna mista 'transactionShipping': '2.00', // float; celkove naklady na dopravu; cislo zaokrouhlené na 2 desetinna mista 'transactionProducts': cartProducts, 'event': 'trackTrans'}); &lt;/script&gt;</code></pre> <h4>Nastavení Google Tag Manageru</h4> <p>Nejprve je třeba vytvořit nové pravidlo reagující na událost <code>trackTrans</code>.</p> <div class="well"> <a class="expand" href="/image/gtm/ecommerce/google-tag-manager-tracktrans-pravidlo-cs.png"> <img src="/image/gtm/ecommerce/google-tag-manager-tracktrans-pravidlo-cs.png" alt="Vytvoření pravidla pro aktivaci měření transakcí - trackTrans" /> </a> </div> <p>Poté vytvoříme novou značku typu "Google Analytics" > "Transakce". Tato událost bude spouštěna pravidlem vytvořeným v předchozím kroku.</p> <div class="well"> <a class="expand" href="/image/gtm/ecommerce/google-tag-manager-transackce-nastaveni.png"> <img class="expand-lower" src="/image/gtm/ecommerce/google-tag-manager-transackce-nastaveni.png" alt="Nastavení značky Google Analytics Transakce v GTM" /> </a> </div> <p>Nakonec je třeba ještě vytvořit a publikovat novou verzi.</p> <h2>Odkazy</h2> <ul> <li><a href="https://developers.google.com/tag-manager/devguide">Příručka pro vývojáře GTM</a></li> <li><a href="https://developers.google.com/tag-manager/reference#varnames">Dokumentace pro pojmenovávání proměnných pro GTM</a></li> </ul> Fri, 21 Dec 12 00:00:00 +0100 Pavel Šabatka posts:gtm_transactions?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news Příklady /cs/dokumentace/priklady-na-pouziti-google-analytics-skriptu?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news <a name="ecommerce"></a> <h2>Měření e-commerce</h2> <p>Předávané parametry jsou zcela stejné jako parametry uvedené v <a href="http://code.google.com/intl/cs/apis/analytics/docs/tracking/gaTrackingEcommerce.html">dokumentaci měření e-commerce</a>. Níže je ještě uveden vzorový příklad.</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript" src="/analytics.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.setDomainName('.ga-script.org'); _gas.create('UA-12345-1', 't1'); // vytvoření transakce _gas.push(['_addTrans', '1234', // ID objednávky - vyžadováno 'Acme Clothing', // affiliate / jméno obchodu '11.99', // cena celkem, bez daně a dopravy - vyžadováno '1.29', // daň - částka '5', // náklady na dopravu 'San Jose', // město 'California', // stát nebo provincie 'USA' // země ]); // pro všechny věci v košíku _gas.push(['_addItem', '1234', // ID objednávky - pro asociaci s transakcí, vyžadováno 'DD44', // <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stock-keeping_unit">SKU</a> nebo jiné unikátní ID produktu - vyžadováno 'T-Shirt', // jméno produktu - pro asociaci zisku s produktem 'Olive Medium', // kategorie / varianta '11.99', // cena jednotky, bez daně a bez dopravy - vyžadováno '1' // počet - vyžadováno ]); // odeslání transakce _gas.push(['_trackTrans']); &lt;/script&gt;</code></pre> <p>Pokud nějaký parametr nemůžete nebo nechcete zadávat, použijte hodnotu <code>undefined</code>.</p> <a name="events"></a> </a><h2>Sledování událostí</h2> <p>Formát parametrů pro událostí je odopvídá formátu uvedeném v <a href="http://code.google.com/intl/cs/apis/analytics/docs/tracking/eventTrackerGuide.html">dokumentaci Google Analytics</a>. Příklad zaznamenání události kliknutí na odkaz.</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript" src="/analytics.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.setDomainName('.ga-script.org'); _gas.create(['UA-12345-1', 't1']); &lt;/script&gt; &lt;a href="#" onClick="_gas.push(['_trackEvent', 'Klik', 'Odkaz KLIKNI!'])"&gt;KLIKNI!&lt;/a&gt;</code></pre> <a name="customvars"></a> <h2>Nastavení vlastních proměnných</h2> <p>Formát parametrů nastavení vlastních proměnných odopvídá formátu uvedeném v <a href="http://code.google.com/intl/cs/apis/analytics/docs/tracking/gaTrackingCustomVariables.html">dokumentaci vlastních proměnných v Google Analytics</a>. Příklad nastavení:</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript" src="/analytics.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.setDomainName('ga-script.org'); _gas.create(['UA-12345-1', 't1']); _gas.push(['_setCustomVar', 1, 'Role', 'Administrator', 1]); &lt;/script&gt;</code></pre> <p>Je také možné nastavovat vlastní proměnné před metodou <code>_gas.create</code> (a tím i _trackPageview).</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript" src="/analytics.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.setDomainName('.ga-script.org'); _gas.push(['_setCustomVar', 1, 'Role', 'Administrator', 1]); _gas.create(['UA-12345-1', 't1']); &lt;/script&gt;</code></pre> <h2>Měření do více profilů</h2> <p>Stačí zavolat vícekrát metodu _ga.create s příslušnými parametry. Nejprve je třeba nastavit celou konfiguraci, teprve pak je třeba zavolat metodu create.</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript"&gt; // all configuration<br /> _gas.push(['_setDomainName', '.ga-script.org']); _gas.push(['new._setCustomVar', 1, 'Some name', 'Some value']); // create all trackers _gas.create('UA-123456-7', 'orig'); _gas.create('UA-765432-1', 'new'); &lt;/script&gt;</code></pre> <h2>Měření na kódu na více webech</h2> <a name="multiple-subdomains"></a> <h3>Měření na více subdoménách</h3> <p>Konfiguruje se pomocí metody <code>_gas.setConfigType</code>. Pro měření na více subdoménách je třeba zadat hodnotu <strong>2</strong>. Je nutné nastavit doménu.</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.setConfigType(2); _gas.push(['_setDomainName', '.ga-script.org']); _gas.create('UA-123456-7', 't1'); &lt;/script&gt;</code></pre> <p>Je nutné uvést tvar platný pro všechny měřené subdomény (např. <code>.ga-script.org</code> a ne <code>www.ga-script.org</code>).</p> <h3>Měření na více doménách</h3> <a name="multiple-domains"></a> <p>Konfiguruje se pomocí metody <code>_gas.setConfigType</code>. Pro měření na více subdoménách je třeba zadat hodnotu <strong>3</strong>. Je nutné nastavit doménu</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.push(['_setDomainName', '.ga-script.org']); _gas.create('UA-123456-7', 'orig'); &lt;/script&gt;</code></pre> <p>Doporučujeme uvádět obecnější tvar domény (např. <code>.ga-script.org</code> oproti <code>www.ga-script.org</code>).</p> <a name="sitespeed-sample"></a> <h2>Změna vzorku pro měření rychlosti webu</h2> <p>Lze nastavit voláním metody <code>_gas.push</code> s hodnotou <a href="http://code.google.com/intl/cs/apis/analytics/docs/gaJS/gaJSApiBasicConfiguration.html#_gat.GA_Tracker_._setSiteSpeedSampleRate"><code>_setSiteSpeedSampleRate</code></a>. Hodnota udává procento měřených návštěv, musí být v rozmezí od 1 do 100. Od února 2012 Google umožňuje nastavit hodnoty do 100 %. Omezením je ale maximální počet odeslaných údajů denně, a to 10 tisíc. Pokud je denní počet zobrazených stránek na Vašem webu nižsí jak 10 tisíc, lze nastavit hodnotu 100. Dopručujeme hodnotu zvýšit na co nejvyšší možnou - dle návštěvnosti Vašeho webu.</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.push(['_setSiteSpeedSampleRate', 5]); _gas.push(['_setDomainName', '.ga-script.org']); _gas.create('UA-123456-7', 'orig'); &lt;/script&gt;</code></pre> <a name="addorganics"></a> <h2>Přidání dalšího vyledávače</h2> <p>Leze provést voláním <a href="http://code.google.com/intl/cs/apis/analytics/docs/gaJS/gaJSApiSearchEngines.html#_gat.GA_Tracker_._addOrganic"><code>_addOrganic</code></a>. V poli je předávána doména, na které vyhledávač běží, a parametr v URL, který obsahuje hledaný výraz.</p> <pre><code>&lt;script type="text/javascript"&gt; _gas.push(['_addOrganic', 'novy-engine.com', 'q']); _gas.push(['_setDomainName', '.ga-script.org']); _gas.create('UA-12345-6', 'name'); &lt;/script&gt;</code></pre> Thu, 20 Dec 12 00:00:00 +0100 Pavel Šabatka /cs/dokumentace/priklady-na-pouziti-google-analytics-skriptu?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news Tipy na konfiguraci GA /cs/dokumentace/google-analytics-tipy-na-konfiguraci?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news <h2>Nastavení cílů</h2> <p>Nastavení měření cílů je jedním z nejdůležitějších kroků. K nastavení lze najít spoustu manuálů na webu i na <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=google+analytics+goals">YouTube</a>.</p> <p>Pokud se po splnění cíle nemění URL, můžete nastavit jako cíl událost, nebo odesílat upravenou URL - pro tento účel ze využít <a href="/cs/dokumentace/zmena-url-route/url-s-dalsi-podminkou">Route s podmínkou</a>.</p> <p>Pokud má dostažení Vašeho cíle pokaždé stejnou hodnotu, uveďte ji v nastavení cíle. Jestli-že je pokaždé různá, použijte <a href="/cs/dokumentace/metoda-push-mereni-udalosti-e-commerce-vlastni-promenne#ecommerce">e-commerce</a>.</p> <h2>Nastavení vyhledávání</h2> <p>Pokud má Váš web interní vyhledávání, určitě ho nezapomeňte nastavit. V nastavení profilu v části "Nastavení služby Site Search" zatrhněte "Sledovat službu Site search".</p> <p>Dále je nutné nastavit parametr v URL - pokud je hledaný výraz na Vašem webu v URL jako parametr za otazníkem (URL má tvar např. /hledej?vyraz=tady+je+hledany+termin), stačí zadat tento parametr. Pokud ne, je třeba tuto URL upravit, pravděpodobně pomocí <a href="/cs/dokumentace/zmena-url-route/base-route-zakladni-zmena">BaseRoute</a>. Pokud používáte <a href="/cs/dokumentace/zmena-url-route/drupal-search-route">Drupal</a> nebo <a href="/cs/dokumentace/zmena-url-route/wordpress-search-route">Wordpress</a>, můžete použít specifické route.</p> <p><a name="remove-query-parameter" id="remove-query-parameter"></a>Dále, pokud je to možné, zaškrtněte políčko "<strong>Odstranit z adresy URL parametry dotazu</strong>". Pokud to neuděláte, v přehledu obsahu se v Google Analytics při každém vyhledávání nového výrazu přidá nový záznam. Překážkou může být, pokud je route bez vyhledávacího parametru stejná, jako jiná URL (např. Wordpress a nepoužíváte <a href="/cs/dokumentace/zmena-url-route/wordpress-search-route">WPSearch route</a> - URL vyhledávání je /?q=vyraz, po odstranění je tedy /, což je URL homepage).</p> <h2>Vyloučení zbytečných parametrů</h2> <p>Pokud Váš web používá GET parametry, které neovlivňují stránky, je zbytečné je odesílat do Google Analytics. Jedna stránka se pak zobrazuje jako víc různých záznamů, což snižuje přehlednost a zhoršuje možnost analýzy.</p> <p>Vyloučit parametry lze v nastavení profilu, pole "Vyloučit parametry v adrese URL". Vhodné je vylučovat i parametry vytvářené automaticky prohlížečem - <code>send</code>, <code>send.x</code>, <code>send.y</code>.</p> <h2>Nastavení filtrů</h2> <p>Měli byste nastavit alespoň 2 filtry:</p> <ul> <li><strong>Vyloučení vlastních návštěv</strong> - použijte předdefinovaný filtr - vyloučit provoz z IP které se rovnají té Vaší. Můžete případně použít i jiný způsob vyloučení z <a href="http://www.sabatka.net/cs/2011/10/vylouceni-internich-navstev-ze-statistik-google-analytics">Google Analytics</a>.<br /><a href="/sites/default/files/pictures/sites/google-analytics-filtr-vylouceni-pomoci-ip.png" class="expand"><img style="width: 300px;" src="/sites/default/files/pictures/sites/google-analytics-filtr-vylouceni-pomoci-ip.png" alt="Nastavení filtrů v Google Analytics - vyloučení návštěv pomocí IP" /></a></li> <li><strong>Zahrnutí návštěv pouze v vlastní domény</strong> - vlastní filtr, možnost "Zahrnout" z domény odpovídající té Vaší. Díky tomuto filtru "ochráníte" Váš účet, pokud by někdo chtěl odesílat falešná data do Vašeho profilu.<br /> <a href="/sites/default/files/pictures/sites/google-analytics-filtr-zahrnuti-vlastni-domeny.png" class="expand"> <img style="width: 300px;" src="/sites/default/files/pictures/sites/google-analytics-filtr-zahrnuti-vlastni-domeny.png" alt="Nastavení filtrů v Google Analytics - zahrnutí návštěv z vlastní domény" /> </a></li> </ul><p>Doporučujeme také nechat si jeden profil zcela bez filtrů - v případě chyby nepřijdete o všechna data.</p> <h2>Propojení s Google Webmaster tools</h2> <p>Pokud používáte Google Webmaster tools, můžete propojit v "Nastavení webu" (tj. nastavení webu, ne měřicího profilu) Google Analytics a Webmater Tools. Získáte tím informace o chování Vašich návštěvníků na vyhledávání Googlu.</p> <h2>Na co si dát pozor</h2> <ul> <li>Nastavení domény - pokud je doména nastavená špatně, může v nejhorším případě dojde k neustálému přepisování cookies. Každé zobrazení stránky se pak bude jevit jako návštěvy s jednou zobrazenou stránkou.</li> <li>Otagování všech stránek - otagovány musí být všechny stránky, kde se pohybují uživatelé. Jinak data nebudou kompletní.</li> <li>Otagujte všechny zdroje návštěv, které nejsou rozpoznávány automaticky Google Analytics.</li> </ul> Thu, 20 Dec 12 00:00:00 +0100 Pavel Šabatka /cs/dokumentace/google-analytics-tipy-na-konfiguraci?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news Měření odkazů /cs/dokumentace/mereni-odkazu?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news <p>Google Analytics měří pohyb návštěvníka napříč stránkami. S pomocí skriptu butede bez jakýchkoliv dalších zásahů do měřicího kódu měřit navíc: </p> <ul> <li><strong>Odchozí linky</strong> - klikání na odkazy vedoucí mimo Váš web. Mezi událostmi se pak objeví v kategorii "External link", jako akce události je uváděna URL adresa odchozího linku. Jako štítek je text odkazu, obsahuje-li odkaz i obrázek, je připojeno ke štítku "[IMG]".</li> <li><strong>Mailto odkazy</strong> - kliky na mailto linky. Jako akce je uvedena klikaná adresa.</li> <li><strong>Download linky</strong> - odkazy na soubory. Jako kategorie události je uveden "Download", jako akce URL stahovaného souboru.<br /> Nejsou měřeny dokončené stažení, pouze klinutí na odkaz.</li> </ul> <h3>Nastavení měření</h3> <p>Používáte-li GA skript, není třeba nic nastavovat.</p> Thu, 20 Dec 12 00:00:00 +0100 Pavel Šabatka /cs/dokumentace/mereni-odkazu?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=news